Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng Đăng Ký tại đây
Đăng ký

select id_mod_affiliate_domains,domain,price from mod_affiliate_domains where (web_id='1' or web_id='74') and status ='0' and (protocol is null or protocol=0)

TWINBET HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG :
GIẤY PHÉP KINH DOANH
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: